Rozporządzenie z dnia 30 lipca 2013r. Poz. 859

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 lipca 2013r zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności

Ogłoszenie dotyczące licytacji

Ogłoszenia o licytacjach ruchomości i nieruchomości prowadzonych przez tutejszy organ egzekucyjny są umieszczane tylko i wyłącznie na niniejszej stronie internetowej